Mobirise is 

We geven
elkaar
geen hand

Hoesten/niezen
doen we in
de elleboog

Was je handen
vaak en
met zeep

We houden
altijd 1,5 meter
afstand

De Heikneuterbingo as 15 mei is ivm nog niet kunnen versoepelen van de COVID maatregelen afgelast!!!!

(er wordt bekeken of het later in het seizoen wel mogelijk is).

Wie zijn wij:

Doelstelling van de CV de Heikneuters is primair het organiseren van carnavals activiteiten voor de gasten op Camping de Heische Tip te Zeeland (NB). Deze activiteiten vinden voornamelijk plaats in de zomerperiode. Dit om de campinggasten bekend te maken met het oergezellige Brabantse carnaval. Daarnaast zullen de leden van "CV de Heikneuters" in de winter periode actief deelnemen aan carnavals-activiteiten, welke niet persé t.b.v. de gasten van de Heische Tip georganiseerd zullen worden.

Direct naar het inschrijfformulier:

Een woordje van de Voorzitter:

We hadden met zijn alle gehoopt dat in 2021 alles weer langzaam normaal zou worden. Maar verlopig zitten we met nog zwaardere maatregelen en zien we het einde van de tunnel niet.
We weten met zijn alle dat carnaval 2021 geen doorgang zal vinden dit vinden we allemaal heel vervelend maar gezondheid voorop.
We zien wel dat onze vrienden verenigingen van alles doen om carnaval toch in een digitale versie een beetje kleur te geven wij wensen hun succes met deze activiteiten online.
Ook wij als vereniging proberen natuurlijk vooruit te kijken (al valt dat niet mee), onze activiteiten staan wel op de agenda en we kijken ook alvast naar alternatieven. Met zijn alle proberen we op een gezonde manier toch wat te organiseren. Als er ontwikkelingen zijn houden wij jullie op de hoogte.
Ik heb het al vaker gezegd maar hou je aan de regels en blijf vooral gezond.
 

DE HEIKNEUTERS VOOR DE CAMPING GASTEN, EN MET DE CAMPING GASTEN!!!

Grootvorst Gertjan Priest
Voorzitter CV de Heikneuters  

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

© Copyright 2021 CVdeHeikneuters - All Rights Reserved

Adres

Straatsven 4                     
5411RS Zeeland (NB) 


Contacten

Email: secretariaat@cvdeheikneuters.nl                     
Kvk nummer 70713812

Bankrekeningnummer:
IBAN NL82 INGB 0009 4765 11
tnv CV de Heikneuters te Zeeland

Bestuur

Voorzitter:
Gertjan Priest
Secretaris:
Marcel Spoor
Penningmeester:
Werner Vloet
Algemeen bestuurslid:
Ed van de Berg

Feedback

Stuur ons uw ideeën, bugrapporten, suggesties! Alle feedback wordt op prijs gesteld.