Ereheikneuters

1 Mevrouw Schellekens
Dit is de echtgenote van de oud-Burgemeester van Zeeland. Op een gezellige feestavond heeft Mevr. Schellekens alle leden van de raad van elf geinstalleerd inclusief vorst, adjudant en prins.

2 Harrie de Greeff
Toen Harrie prins van Pothuusburg was en een bezoek bracht aan de Heikneuters werden hem de versierselen van het erelidmaatschap omgehangen, niet vanwege zijn inzet voor de Heikneuters maar wel voor zijn grote betekenis voor het openbaar carnaval in het algemeen. Jarenlang lid van de Raad van Elf, vorst van Pothuusburg en een enthou- siaste muzikant in de, voor de carnaval zo belangrijke dweilorkesten. Hij stimuleerde het onderlinge contact tussen Pothuusburg en de Heikneuters. Ook is hij altijd donateur en sponsor geweest van de Heikneuters.
Altijd was en is hij nu nog bereid om een hele grote en vaak kostbare advertentie te plaatsen in boeken, op affiches e.d. van de Heikneuters. Op deze manier heeft hij de Heikneuters een warm hart toegedragen. Jarenlang is Harrie bij het carnavalsgebeuren op de camping lid van de Hofkapel "Zonder Drank geen Klank" geweest.

3 Corrie Janssen
Corrie is het tweede vrouwelijke erelid van de Heikneuters. Corrie heeft zich op vele manieren bijzonder ingespannen voor de vereniging, maar haar grootste verdiensten waren toch de inspanningen voor de revueavonden. Zij wist jaren op rij haar clubje van vak 2 te motiveren om een sketch te presenteren op de revueavond. Zoiets vereist niet alleen veel creativiteit maar ook een groot organisatietalent en doorzettingsvermogen. Corrie verzon de teksten of de dansjes, studeerde ze vervolgens in en regiseerde het hele optreden. Daarnaast wist ze ook nog een stuk te schrijven, doorspekt met camping-politiek, dat ze samen met haar man Sjaak ten tonele bracht. Het is dan ook niet vreemd dat het bestuur, van de Heikneuters haar dankte met de hoogste onderscheiding van de vereniging.

4 Co Rutting
De nestor van de raad, niet omdat hij de oudste is in leeftijd maar omdat hij iedereen met raad en daad bijstaat om het Raad van Elf lidmaatschap naar behoren te vervullen. Ook Co was evenals Teun voor een jaar gevraagd om de elf vol te krijgen.
Het bleef echter niet bij een jaar; het zijn er inmiddels 22 geworden en alsje hem dan ook zou vragen om de 33 vol te maken zal hij daar geen moment aan twijfelen.
Hij stelt hoge eisen aan de presentatie van de vereniging zowel op thuis- avonden als tijdens de bezoeken aan andere verenigingen en hij zal het ook niet nalaten iemand te corrigeren wanneer die persoon zijn handschoenen niet aan heeft of een verkeerde kleur sokken heeft gekozen.
Hij zal geen bijeenkomst of activiteit van de vereniging missen. De Heikneuters is voor hem prioriteit nummer één.
Co kreeg het erelidmaatschap niet alleen voor zijn zeer grote verdiensten en tomeloze inzet bij activiteiten van de Heikneuters, maar ook voor zijn werk aan het zomer-programma. Meer dan twintig jaar is hij de motor achter de jaarlijkse zeskamp. En even zo lang al verzorgt hij de Bingo-avonden.

5 Teun den Hartog
Hij was een van de mannen van het eerste uur, toen hij gevraagd werd om bij de Raad van Elf te komen twijfelde hij even maar toen een aantal mensen op hem in bleven praten en hem vertelden: "Al doe je het voorlopig maar voor een jaar dan hebben we toch de elf vol, "ging hij door de knieen.
Hij stond altijd klaar als er gewerkt moest worden aan een podium of aan een carnavalswagen, met name zijn schilderkunst met als speciâliteit vogeltjes, juist; de Heikneuter werd bijzonder gewaardeerd. Toen hij zijn caravan op vak 8 verkocht omdat hij van baan veranderde nam hij afscheid van de Heikneuters en bedankte de club hem met het erelidmaatschap.
Een erelid die in de tijd dat hij niet op de camping campeerde, de vereniging altijd trouw bleef en zich als permanente invaller actief bleef inzetten. Teun is al weer enkele jaren terug op de Heische Tip, secretaris van onze vereniging en weer een vast lid van de Raad van Elf.

6 Nico van Tilburg
Hij was een van de initiatiefnemers om te komen tot de Heikneuters.
Nico was een carnavalsdier in hart en nieren. Jarenlang was hij lid en bestuurslid van de Deursmeerders uit Oss en bracht al voor het bestaan van de Heikneuters met zijn Deursmeerders diverse bezoeken aan de Heische Tip. Nico beschouwde de Heikneuters als zijn troetelkind en met name de financiële kant. Vanaf het begin was hij penningmeester en onder zijn toeziend oog én met de hand op de knip zijn de Heikneuters uitgegroeid tot een gezonde vereniging. Opbrengsten uit actie's waardeerde hij zeer maar trok toch een gezicht van "is het niet meer?", en rekeningen die betaald moesten worden waren altijd te hoog.
Bij het 11-jarig jubileum werden hem dan ook de versierselen omgehangen van het erelidmaatschap. Het is jammer dat hij het 22ste jubileumjaar niet meer mee mocht maken. Maar trots zijn wij als Heikneuters dat we hem in ons midden mochten hebben.

7 Cas de Greeff
Medeoprichter, voorzitter; vorst voor het leven en inspirator van de Heikneuters van "zijn" Heische Tip. Eén van de weinige zaken die buiten hem om zijn gegaan was zijn nominering voor het ere-lidmaatschap van CV de Heikneuters. Tijdens het 25-jarig bestaan van de Heische Tip kreeg hij de versierselen hiervoor overhandigd. De drijvende kracht achter de vereniging had als Prins Cas d'n Urste van Grave het juiste gevoel te pakken gekregen en zo moest het op de Heische Tip ook worden.
Als grootste "donateur" van de vereniging maar ook als motivator en bewaker van de etiketten heeft hij zich in de loop der jaren zeer verdienstelijk en eigenlijk een beetje onmisbaar gemaakt. Ook als spreekstalmeester/vorst is hij het gezicht van de vereniging. Impulsieve en met de nodige humor doorregen korte speeches zetten vaak de toon voor de avond. De spil van CV de Heikneuters is tot de kleinste haarvaatjes op en top carnavalsman en het ere-lidmaatschap is er dan ook één met een zilveren randje.

8 Anton Verberkt
Anton Verberk is medeoprichter van de Heikneuters, 22 jaar trouw lid waarvan 15 jaar secretaris. En dat allemaal in een tijdperk waarin er echt nog geen computers waren. Wegens zijn gezondheid moest hij met pijn in zijn hart het secretariaat overdoen aan een ander. Wat voor hem erg onwennig is, getuige het feit dat hij op de laatste vergadering nog gewoon zat te notuleren. Ook is Anton zeer actief betrokken geweest bij de kindercarnaval.
En als klap op de vuurpijl wist Anton kortgeleden, toen de redactie van dit boek bij elkaar kwam, iedereen te verrassen met een persoonlijk aangelegd archief van de Heikneuters.
Een waardevol kleinood waar we zeker vanaf nu zuinig op zullen zijn. Deze galerie met schriftelijke portretten van ereleden is een mooi bezit voor de vereniging en, zonder andere leden dan ook maar iets te kort te doen, iets om trots op te zijn.

9 Hendrik Verbruggen
Hendrik kreeg na de lovende woorden van Vorst Cas, van Prins Alex het eremetaal omgehangen. De redenen om tot Ere Heikneuter te worden benoemd lopen zeer uiteen. Bij Hendrik was de geweldige inzet tijdens Halfvasten en Braderieën en de laatste jaren als steun en toeverlaat voor de vrouwen van de raad van de Heikneuters de doorslag.

10 Bert In Den Haak
Bestuurslid en Voorzitter geweest. Heeft het Heikneuterboekje veranderd van zwart/wit naar Full-coulor en inhoudelijk verbeterd. Jubileumprins 2012. Heeft mede Fiets hem erin gerealiseerd. Heeft Rap en Ruig geïntroduceerd.
Commissies: Jubileum 2012-Braderie-Fiets hem erin-Rap en Ruig en Jury-Dweilorkestenfestival-Jubileum steken-Halfvasten-optocht- Sponsoring-Straatbingo.
Hij hield zich ook bezig met inkopen van prijzen voor Braderie en andere activiteiten.

11 Marcel Spoor
Bestuurslid en toen ruim 12 jaar Penningmeester, tot 14-1-2019 vanaf die datum heeft ie het secretariaat overgenomen. 
Heeft Heikneuter web-site ontwikkeld en houdt deze actueel. Zorgt al jaren voor het statieportret en banners voor zowel Prins als Jeugdpaar. Facebook beheerder van de CV. Hoffotograaf. Maakt sinds wegvallen van Bert het Braderieboekje.
Commissies:Kindercarnaval-Braderie-Donateurs-Vrienden van de Heikneuters-Rap en Ruig-Kascontrole-Halfvasten-optocht-Jubileum- Spaarkas-Straatbingo.

12 Alex van Sonsbeek
16 jaar Bestuurslid waarvan 6 jaar als Voorzitter. Prins 2006.
Commissies: Kindercarnaval-Prins-onthullingen-Prinsenbal-Half- vastenoptocht-Jubileum 22 en 33 jaar-Fiets hem erin-Dweilorkesten- festival-Straatkermis-Sponsoring/adverteerders-Boomzaag-avond- Revueavond.
Redactioneel mede verantwoordelijk Jubileumboek 2013. Bedenker van het CV ontbijt en de Kinder-bingo Back to the Sixties en diverse Prins onthullingen van jeugd en grote Prins. DJ op de braderie en Sixties avonden. Raddraaier en entertainer. Regelde taxi`s voor de CV en presentjes voor de Prins. Maakte trofee voor boomzaagavond. Door netwerken van 6 naar 10 CV`s. Presentator van deze avond en Kindercarnaval en diverse andere evenementen. Inkoper onderscheidingen en bekers en steken. Heeft na het overlijden van Cas ervoor geknokt om de CV er weer bovenop te krijgen. Netwerker en gastheer.  

© Copyright 2019 CVdeHeikneuters - All Rights Reserved